Review: Moederziel van Sophie Zeestraten

Moederziel van Sophie Zeestraten

Moederziel van Sophie Zeestraten gaat over het verloop van het leven van de vijfjarige Sophie nadat haar moeder het gezin heeft verlaten. Het boek verhaalt over haar verwerking van gebeurtenissen uit haar jeugd en het vinden van antwoorden op onverwerkte pijn. 

Zowel in boekvorm als in e-book en luisterb oek te bestellen!

Ondanks het plotselinge en onverwachte vertrek van haar moeder weet Sophie haar weg te vinden in het leven. Dat ze daarin voortdurend met vragen worstelt over het hoe en waarom haar moeder het gezin in de steek heeft gelaten wordt al snel duidelijk. Toch is ze op school haast een modelleerling en ook in haar volwassen leven loopt het op rolletjes. Een mooie carrière, een fijn gezin met twee prachtige dochters, een lieve man en een fijn huis; ze heeft alles wat haar hartje begeert!

Wat echter altijd blijft leven is het gevoel van gemis, alsof er ‘iets’ ontbreekt. Als Sophie dan zo rond haar veertigste een burn-out krijgt besluit ze op zoek te gaan naar haar moeder. Op de achtergrond is ze altijd wel ergens aanwezig geweest maar bijna onzichtbaar. Via de vele brieven die de grootmoeder van Sophie aan haar als kind heeft geschreven weet ze zich een beetje een beeld te vormen van hoe het er aan toe moet zijn gegaan. 

Nieuwe moeders

Tot nu toe was haar vader degene die er al die tijd voor zijn gezin geweest was. Maar dan leren we ook enkele van de ‘nieuwe moeders’ van Sophie kennen die in haar leven voorbij komen. Haar vader blijkt een man die moeilijk alleen kan blijven en naar mogelijkheden zoekt om thuis alles draaiende te houden zonder dat hij zijn normale manier van leven hoeft op te geven. Zo lijkt ook Anneke, Sophie’s eerste stiefmoeder, een praktische invulling van een probleem. 

Als Sophie tijdens haar zoektocht contact legt met Anneke wordt het beeld van haar vader behoorlijk bijgesteld. Het bevordert dan ook zeker niet de toch al broze band die ze met haar vader onderhoudt. Sterker nog, op een zeker moment lijkt ze ook met hem tot een verwijdering te komen. 

Via eerst een briefwisseling en later persoonlijk contact met haar moeder vind ze antwoord op vele vragen. Dit contact komt echter pas tot stand na het overlijden van Jose, een goede vriendin van Sophia. Hierdoor realiseert ze zich dat ze niet langer moet wachten om haar moeder te gaan zien. 

Sophie laat met Moederziel zien over welk een veerkracht en moed ze beschikt om om te gaan met gevoelens van onmacht en verdriet. En door alle pijn en het gevoel van gemis uit haar jeugd een plaats in haar huidige leven te geven, leert ze ook te vergeven en accepteren. Ga niet perse op zoek naar de waarheid maar leer van ieders eigen idee van de waarheid. 

Een mooi boek Moederziel van Sophie Zeestraten wat vertelt dat we allemaal ons eigen verhaal hebben, ook als je geen moeder hebt gehad die je heeft verlaten….

Ook een heel mooi boek is Bloemblad van zee van Isabel Allende lees mijn review hier ook over

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *